Статистика сайта

В Архиве зарегистрировано 32947 фактов из 175 стран, относящихся к 1106 феноменам. Из них раскрыто 2700, еще 9724 находятся в стадии проверки на соответствие одной из 314 версий.

7 фактов было добавлено за последние сутки.

Поделиться историей

Вы находитесь в разделе "Архив"

Этот раздел содержит описания необъясненных фактов, предоставленные очевидцами или опубликованные в СМИ, а также результаты их анализа участниками группы.

НЛО. Польша

ID #1686044618
Добавлен вт, 06/06/2023
Автор July N.
Источники
Феномены
Состояние
Гипотеза

Исходная информация

Исходная информация из источников или от очевидца
Дата происшествия: 
29.08.2012
Адрес: 
Ястшембе-Здруй
Польша

В августе 2012 года в Ястшембе-Здруй была заснята группа неопознанных сферических объектов, которые, как указано в отчете и записи, изменили цвет. Этот факт исключает возможность того, что это были воздушные шары или фонари.

Фильм был снят 29 августа 2012 года в Ястшембе-Здруй свидетелем, который ранее наблюдал высоко летящую птицу. Как он упомянул, во время этого наблюдения перед его глазами внезапно появились странные сферические объекты. «На записи кажется, что два белых объекта остаются в одном строю, в то время как красные находятся в движении, преодолевая даже большие расстояния за короткое время. Есть вероятность, что предметы изменили цвет потому, что в самом начале брат, наблюдая за ними в бинокль, говорил только об одном красном предмете.

Через несколько мгновений записи, когда все четыре видны вместе, видно, что два верхних белые, а два нижних приближаются к красному (блеклый красный цвет на записи может быть ошибкой камеры)», — написал свидетель.

Этот факт доказывает, что метеозонды, которые, во-первых, не меняют цвет, а во-вторых, никогда не появляются в таком количестве, не снимались. В начале четко видны четыре объекта белого цвета, а чуть позже легко заметить, что один из них уже красного цвета.

«Теперь, ближе к концу видео, когда красный объект движется мимо двух белых, вы заметите, что белый объект справа кажется розовым (не того же цвета, что и белый объект слева).

«Мой брат более десятка лет интересуется авиацией — это его хобби. Он может на глаз определить высоту, на которой летят самолеты. Он также использует программу для наблюдения за их полетами (flightradar24.com), где указана высота, на которой они пролетают над нашим городом. Благодаря этому можно научиться распознавать высоты, на которых они летают.

Брат оценивает высоту, на которой располагались эти объекты, даже выше той, на которой чаще всего летают пассажирские самолеты. По его оценкам, объекты могут находиться на высоте от 10 до 30 км. Как уже было сказано, на последнем этапе последний из объектов был закрыт облаком. Запись производилась камерой Samsung WB 5500 с максимальным зумом 35х, на которую временами снимались и эти объекты", - добавил свидетель.

«Есть еще один момент, связанный с записью, но я хотел бы заранее отметить, что я не знаю, это просто впечатление или факт (ответ может быть возможен после более подробного анализа фильма). Дело в том, что в какой-то момент записи вы можете увидеть, что сферический красный объект имеет другую форму — больше похожую на приплюснутую сферу или эллипс. Если бы эта форма была вызвана движением камеры, то объект слева должен быть так же «размыт», но это не так», — пишет обозреватель.

Оригинальная новость

W sierpniu 2012 r. w Jastrzębiu-Zdroju udało się sfilmować grupę niezidentyfikowanych kulistych obiektów, które - na co wszystko wskazuje relacja i nagranie - zmieniły barwy. Ten fakt wyklucza możliwość, by były to balony lub lampiony. Co w takim razie udało się zaobserwować?

____________________
UFO-Skywatching

Od jednego z czytelników otrzymałem dość interesujące nagranie, na którym dostrzec można kilka NOL-i utrzymujących się w formacji oraz wykazujących tendencję do zmiany barwy. Jest to jedna z lepszych rejestracji w ostatnich latach, nie pozostawiająca złudzeń, że mamy do czynienia z prawdziwym UFO.

Film został wykonany 29 sierpnia 2012 r. w Jastrzębiu-Zdroju przez świadka, który obserwował wcześniej wysoko przelatującego ptaka. Jak wspomniał, w trakcie tej obserwacji niespodziewanie jego oczom ukazały się dziwnie wyglądające obiekty o kształcie kulistym. „Na nagraniu dwa białe obiekty zdają się pozostawać w jednej formacji, czerwone z kolei znajdują się w ruchu, pokonując nawet spore odległości w krótkim czasie. Istnieje możliwość, że obiekty zmieniały kolory, ponieważ na samym początku brat, obserwując je przez lornetkę, mówił o tylko jednym czerwonym obiekcie.

Na nagraniu chwile później, gdy wszystkie cztery widać razem, da się zauważyć, że dwa górne maja kolor biały, a dwa dolne podchodzący pod czerwony (wyblakła czerwień na nagraniu może jest z winy aparatu)” - pisał świadek.

Ten fakt świadczy o tym, że nie zostały sfilmowane balony meteorologiczne, które po pierwsze nie zmieniają koloru, a po drugie nigdy nie pojawiają się w takich ilościach. Na początku widać wyraźnie cztery obiekty w kolorze białym, natomiast nieco później, co łatwo zauważyć, jeden z nich jest już czerwony.

„Z kolei w końcowej fazie nagrania, gdy czerwony obiekt porusza się obok dwóch białych, da się zauważyć ze biały obiekt znajdujący się po prawej stronie zdaje się różowieć (nie jest to już ten sam kolor, co białego obiektu po lewej stronie).

„Brat interesuje się lotnictwem od kilkunastu lat - to jego hobby. Potrafi ocenić ‘na oko’ wysokość, na której mniej więcej latają samoloty. Używa także programu do monitorowania ich przelotów (flightradar24.com), gdzie jest podana wysokość na której przelatują nad naszym miastem. Dzięki temu można nauczyć się rozpoznawać wysokości, na których one latają.

Brat ocenia wysokość, na której znajdowały się te obiekty, nawet na większą niż ta, na której najczęściej latają samoloty pasażerskie. Ocenia, że obiekty mogły być na wysokości między 10 a 30 km. Jak już było mówione, w ostatniej fazie ostatni z obiektów został zasłonięty przez chmurę. Nagranie zostało wykonane aparatem Samsung WB 5500 z maksymalnym Zoom 35x, na którym też te obiekty zostały momentami sfilmowane” - dodawał świadek.

„Jest jeszcze jedna sprawa związana z nagraniem, ale z góry zaznaczam, że nie wiem czy to tylko wrażenie, czy fakt (odpowiedź może będzie możliwa przy dokładniejszej analizie filmu). Chodzi o to, że w pewnej chwili nagrania jakby widać, że kulisty czerwony obiekt ma inny kształt - bardziej przypominający spłaszczoną kulę lub elipsę. Jeśli ten kształt byłby wywołany ruchem kamery to i obiekt po lewej powinien być podobnie ‘rozmazany’, ale nie jest” - pisze obserwator.

Niewątpliwie mamy do czynienia z bardzo ciekawym filmem przypominającym niektóre nagrania z Meksyku, z tą różnicą, że tutaj wiarygodność jest większa z uwagi na aspekt zmiany koloru jednego z obiektów. Być może, gdyby nagranie zostało zrealizowane nie za pomocą telefonu, a dobrej jakości kamerą, można byłoby pokusić się o obróbkę graficzną obiektów, lecz mimo wszystko z samego nagrania wideo możemy wysnuć wniosek, że prawdopodobnie nie były to balony ani żadne konwencjonalne obiekty.

Гипотезы

Список версий, содержащих признаки, совпадающие с описаниями очевидца или материальными свидетельствами

Воздушные шары и шарики

Воздушный шар — летательный аппарат (аэростат), в котором для полёта используется газ, который легче воздуха.

Воздушные шарики - это разных размеров и форм размера игрушки, чаще всего сделанная из латекса. Надувается воздухом или другим газом. Если используемый газ легче воздуха, шарик приобретает способность летать. На фото выглядит как маленькая точка. Расцветка и матовость зависит от текстуры и расцветки шарика.

Расследование

Проверка версий, их подтверждение или опровержение. Дополнительная информация, заметки по ходу изучения материалов
Недостаточно информации

Итог

Версия, подтвержденная в результате расследования, или наиболее вероятное объяснение
Недостаточно информации

Похожие факты


Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Друзья сайта

  • Мир тайн — сайт о таинственном
  • Activite-Paranormale
  • UFOlats
  • Новый Бестиарий
  • The Field Reports
  • UFO Meldpunt Nederland
  • GRUPO DE ESTUDOS DE UFOLOGIA CIENTÍFICA
  • Паранормальная наука, наука об аномалиях
  • Новости уфологии
  • UFO Insights

Внимание!

18+

Сайт содержит материалы, не рекомендуемые для просмотра впечатлительным людям.

Орфографическая ошибка в тексте:
Чтобы сообщить об ошибке, нажмите кнопку "Отправить сообщение об ошибке". Также вы можете добавить свой комментарий.