Статистика сайта

В Архиве зарегистрировано 34932 фактов из 176 стран, относящихся к 1183 феноменам. Из них раскрыто 2818, еще 10876 находятся в стадии проверки на соответствие одной из 320 версий.

1 фактов было добавлено за последние сутки.

Поделиться историей

Вы находитесь в разделе "Архив"

Этот раздел содержит описания необъясненных фактов, предоставленные очевидцами или опубликованные в СМИ, а также результаты их анализа участниками группы.

Водные существа. Соединённые Штаты Америки

ID #1710448121
Добавлен чт, 14/03/2024
Автор July N.
Источники
Феномены
Состояние
Факт

Исходная информация

Исходная информация из источников или от очевидца
Дата происшествия: 
30.07.1903
Адрес: 
Большое Соленое озеро
UT
Соединённые Штаты Америки

«Тайна Соляного Дракона» — одна из самых увлекательных и загадочных историй, украшающих историю США, особенно штата Юта, известного благодаря Большому Соленому озеру. Вековые легенды о мифических существах, живущих среди нас, всегда стимулировали воображение и заставляли задаваться вопросами о неизведанном. Именно таким необыкновенным явлением, захватившим сердца и умы многих, стал Соляной дракон – озерное чудовище, ненадолго ставшее центром внимания жителей и средств массовой информации США в 1903-1904 годах.

Это чудовище описывалось как удивительное существо, сочетающее в себе черты рыбы, аллигатора и летучей мыши, с огромными, похожими на кнут, крыльями размахом около 30 метров и головой длиной почти пятнадцать футов, напоминающей аллигатора. Предполагалось, что оно было вооружено огромными зазубренными зубами, которые открывались достаточно широко, чтобы вместить лошадь, а его тело должно было быть покрыто слоем соли, что наводило на мысль, что чудовище было погружено в крепкие рассолы озера. Конечно, чрезвычайно интересен еще и тот факт, что существо должно было иметь длину четыре фута и почти четыре фута в диаметре, напоминая отпечаток гигантской руки.

История Соляного Дракона берет свое начало с ее первой публикации в Солт-Лейк-Телеграмм 30 июля 1903 года, благодаря которой жители Юты и остального мира узнали тайну монстра, живущего в Большом Соленом озере. История, рассказанная Мартином Гилбертом и Джоном Барри, двумя охотниками, которые предположительно столкнулись с этим существом во время своих исследований, рисует особенно фантастический образ монстра.

Охотники описали наблюдение за чудовищем с мощными крыльями, которое быстро двигалось как в воздухе, так и под водой. Их история становится еще более интригующей, когда они упоминают выстрел 44-го калибра, который должен был поразить зверя, но не причинил видимых повреждений. Монстр издавал ужасающий крик и улетал, оставляя после себя глиняные комки соли.

Эта история вызывает множество вопросов и заставляет задуматься о том, что могло быть источником этой истории. Был ли Соляной Дракон последним представителем доисторического вида, оставшиеся члены семьи которого вымерли много веков назад, или это была выдуманная история, созданная для развлечения или для какой-то другой неизвестной цели? Эта история, хотя и звучит невероятно, поддерживает представление о неизведанных глубинах нашего мира и существовании существ, которые могут превосходить наше воображение.

Оригинальная новость

Tajemnica Solnego Smoka jest jedną z najbardziej fascynujących i zagadkowych opowieści, które zdobią historię Stanów Zjednoczonych, a szczególnie stanu Utah, znany z Wielkiego Jeziora Słonego. Odwieczne legendy o mitycznych stworzeniach żyjących wśród nas zawsze pobudzały wyobraźnię i skłaniały do zadawania pytań o nieznane. Takim właśnie niezwykłym zjawiskiem, które porwało serca i umysły wielu, był Solny Smok – potwór jeziora, który przez krótki czas stał się centrum uwagi mieszkańców i mediów w Stanach Zjednoczonych w latach 1903-1904.

Tego potwora opisano jako niesamowite stworzenie, łączące w sobie cechy ryby, aligatora i nietoperza, posiadające ogromne, batowe skrzydła rozpiętości około 30 metrów oraz długą na prawie piętnaście stóp głowę przypominającą aligatora. Miał być uzbrojony w ogromne, ząbkowane zęby, które otwierały się wystarczająco szeroko, aby pomieścić konia, a jego ciało miało być pokryte warstwą soli, sugerującą, że potwór zanurza się w mocnych solankach jeziora. Oczywiście, niezwykle ciekawy jest również fakt, że istota miała mieć cztery stopy o średnicy niemal cztery stopy, przypominające odcisk gigantycznej dłoni.

Opowieść o Solnym Smoku wzięła się z pierwszej publikacji w "Salt Lake Telegram" 30 lipca 1903 roku, dzięki której mieszkańcy Utah i reszta świata poznali tajemnicę potwora żyjącego w Wielkim Jeziorze Słonym. Historia opowiedziana przez Martin Gilberta i John Barry, dwóch myśliwych, którzy rzekomo spotkali stworzenie podczas swoich eksploracji, oddaje wyjątkowo fantastyczny obraz potwora.

Myśliwi opisali, jak obserwowali potwora, który obdarzony potężnymi skrzydłami, gwałtownie poruszał się zarówno w powietrzu, jak i pod wodą. Ich opowieść staje się jeszcze bardziej intrygująca, gdy wspominają o strzale kalibru .44, który miał trafić w bestię, ale nie spowodował żadnych widocznych obrażeń. Potwór miał wydać z siebie budzący strach krzyk i odlecieć, pozostawiając za sobą gliniane kule soli.

Ta historia budzi dużo pytań i skłania do refleksji na temat tego, co mogło stanowić źródło tej opowieści. Czy Solny Smok był ostatnim przedstawicielem prehistorycznego gatunku, którego pozostałe członki rodziny wymarły wiele wieków temu, czy to wszystko była zmyślona historia, wykreowana dla zabawy lub dla innego, nieznanego celu? Ta historia, choć brzmi niewiarygodnie, wspiera wyobraźnię o niezbadanych głębinach naszego świata i istnieniu stworzeń, które mogą przerastać naszą wyobraźnię.

Współczesne badania nad zjawiskami kryptozoologicznymi często trafiają na trudności ze względu na niewielką ilość dowodów materialnych oraz częste pojawianie się fałszywych relacji. Mimo że historia Solnego Smoka może wydawać się zbyt fantastyczna, aby być prawdziwa, przypomina nam o ludzkiej ciekawości i nieustannej fascynacji tym, co nieznane.

W kontekście tej opowieści, jak i wielu innych dotyczących tajemniczych stworzeń, warto pamiętać, że ludzka wyobraźnia i zdolność do tworzenia historii są równie niesamowite jak te historie same w sobie. Bez względu na to, czy Solny Smok istniał naprawdę, czy został stworzony w ludzkich umysłach, jego legenda na zawsze pozostanie częścią folkloru Utah i przykładem ludzkiej fascynacji nieznanym.

Гипотезы

Список версий, содержащих признаки, совпадающие с описаниями очевидца или материальными свидетельствами
Недостаточно информации

Расследование

Проверка версий, их подтверждение или опровержение. Дополнительная информация, заметки по ходу изучения материалов
Недостаточно информации

Итог

Версия, подтвержденная в результате расследования, или наиболее вероятное объяснение
Недостаточно информации

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Друзья сайта

 • Мир тайн — сайт о таинственном
 • Activite-Paranormale
 • UFOlats
 • Новый Бестиарий
 • The Field Reports
 • UFO Meldpunt Nederland
 • GRUPO DE ESTUDOS DE UFOLOGIA CIENTÍFICA
 • Паранормальная наука, наука об аномалиях
 • Новости уфологии
 • UFO Insights
 • Mundo Ovnis

Внимание!

18+

Сайт содержит материалы, не рекомендуемые для просмотра впечатлительным людям.

Орфографическая ошибка в тексте:
Чтобы сообщить об ошибке, нажмите кнопку "Отправить сообщение об ошибке". Также вы можете добавить свой комментарий.