Site statistics

34702 facts from 176 countries related to 1179 phenomena have been registered in Archive. 2807 of them were solved, another 10754 are under verification for compliance with one of the 320 versions.

14 facts have been added for last 24 hours.

Share your story

You are in "Archive" section

This section contains descriptions of unexplained facts provided by eyewitnesses or published in the media, as well as the results of their analysis by the group.

Aquatic creatures. United States

ID #1710448121
Added Thu, 14/03/2024
Author July N.
Sources
Phenomena
Status
Fact

Initial data

Initial information from sources or from an eyewitness
Incident date: 
30.07.1903
Location: 
Большое Соленое озеро
UT
United States

"The Secret of the Salt Dragon" is one of the most fascinating and mysterious stories that adorn the history of the United States, especially the state of Utah, known for its Great Salt Lake. The age-old legends about mythical creatures living among us have always stimulated the imagination and forced us to ask questions about the unknown. It was this extraordinary phenomenon that captured the hearts and minds of many, the Salt Dragon, a lake monster that briefly became the center of attention of residents and the media in the United States in 1903-1904.

This monster was described as an amazing creature combining the features of a fish, an alligator and a bat, with huge whip-like wings with a span of about 30 meters and a head almost fifteen feet long, resembling an alligator. It was assumed that it was armed with huge serrated teeth that opened wide enough to accommodate a horse, and its body was supposed to be covered with a layer of salt, which suggested that the monster was immersed in the strong brines of the lake. Of course, it is also extremely interesting that the creature should have been four feet long and almost four feet in diameter, resembling the imprint of a giant hand.

The story of the Salt Dragon dates back to its first publication in the Salt Lake Telegram on July 30, 1903, thanks to which the people of Utah and the rest of the world learned the secret of the monster living in the Great Salt Lake. The story told by Martin Gilbert and John Barry, two hunters who supposedly encountered this creature during their research, paints a particularly fantastic image of the monster.

The hunters described watching a monster with powerful wings that moved quickly both in the air and underwater. Their story becomes even more intriguing when they mention a .44-caliber shot that was supposed to hit the beast, but did not cause visible damage. The monster let out a terrifying scream and flew away, leaving behind clay lumps of salt.

This story raises a lot of questions and makes you think about what could have been the source of this story. Was the Salt Dragon the last representative of a prehistoric species whose remaining family members became extinct centuries ago, or was it a fictional story created for entertainment or for some other unknown purpose? This story, although it sounds incredible, supports the idea of the unexplored depths of our world and the existence of creatures that can surpass our imagination.

Original news

Tajemnica Solnego Smoka jest jedną z najbardziej fascynujących i zagadkowych opowieści, które zdobią historię Stanów Zjednoczonych, a szczególnie stanu Utah, znany z Wielkiego Jeziora Słonego. Odwieczne legendy o mitycznych stworzeniach żyjących wśród nas zawsze pobudzały wyobraźnię i skłaniały do zadawania pytań o nieznane. Takim właśnie niezwykłym zjawiskiem, które porwało serca i umysły wielu, był Solny Smok – potwór jeziora, który przez krótki czas stał się centrum uwagi mieszkańców i mediów w Stanach Zjednoczonych w latach 1903-1904.

Tego potwora opisano jako niesamowite stworzenie, łączące w sobie cechy ryby, aligatora i nietoperza, posiadające ogromne, batowe skrzydła rozpiętości około 30 metrów oraz długą na prawie piętnaście stóp głowę przypominającą aligatora. Miał być uzbrojony w ogromne, ząbkowane zęby, które otwierały się wystarczająco szeroko, aby pomieścić konia, a jego ciało miało być pokryte warstwą soli, sugerującą, że potwór zanurza się w mocnych solankach jeziora. Oczywiście, niezwykle ciekawy jest również fakt, że istota miała mieć cztery stopy o średnicy niemal cztery stopy, przypominające odcisk gigantycznej dłoni.

Opowieść o Solnym Smoku wzięła się z pierwszej publikacji w "Salt Lake Telegram" 30 lipca 1903 roku, dzięki której mieszkańcy Utah i reszta świata poznali tajemnicę potwora żyjącego w Wielkim Jeziorze Słonym. Historia opowiedziana przez Martin Gilberta i John Barry, dwóch myśliwych, którzy rzekomo spotkali stworzenie podczas swoich eksploracji, oddaje wyjątkowo fantastyczny obraz potwora.

Myśliwi opisali, jak obserwowali potwora, który obdarzony potężnymi skrzydłami, gwałtownie poruszał się zarówno w powietrzu, jak i pod wodą. Ich opowieść staje się jeszcze bardziej intrygująca, gdy wspominają o strzale kalibru .44, który miał trafić w bestię, ale nie spowodował żadnych widocznych obrażeń. Potwór miał wydać z siebie budzący strach krzyk i odlecieć, pozostawiając za sobą gliniane kule soli.

Ta historia budzi dużo pytań i skłania do refleksji na temat tego, co mogło stanowić źródło tej opowieści. Czy Solny Smok był ostatnim przedstawicielem prehistorycznego gatunku, którego pozostałe członki rodziny wymarły wiele wieków temu, czy to wszystko była zmyślona historia, wykreowana dla zabawy lub dla innego, nieznanego celu? Ta historia, choć brzmi niewiarygodnie, wspiera wyobraźnię o niezbadanych głębinach naszego świata i istnieniu stworzeń, które mogą przerastać naszą wyobraźnię.

Współczesne badania nad zjawiskami kryptozoologicznymi często trafiają na trudności ze względu na niewielką ilość dowodów materialnych oraz częste pojawianie się fałszywych relacji. Mimo że historia Solnego Smoka może wydawać się zbyt fantastyczna, aby być prawdziwa, przypomina nam o ludzkiej ciekawości i nieustannej fascynacji tym, co nieznane.

W kontekście tej opowieści, jak i wielu innych dotyczących tajemniczych stworzeń, warto pamiętać, że ludzka wyobraźnia i zdolność do tworzenia historii są równie niesamowite jak te historie same w sobie. Bez względu na to, czy Solny Smok istniał naprawdę, czy został stworzony w ludzkich umysłach, jego legenda na zawsze pozostanie częścią folkloru Utah i przykładem ludzkiej fascynacji nieznanym.

Hypotheses

List of versions containing features matching the eyewitness descriptions or material evidence
Not enough information

Investigation

Versions testing, their confirmation or refutation. Additional information, notes during the study of materials
Not enough information

Resume

The most likely explanation. The version, confirmed by the investigation
Not enough information

Log in or register to post comments

Site friends

 • Мир тайн — сайт о таинственном
 • Activite-Paranormale
 • UFOlats
 • Новый Бестиарий
 • The Field Reports
 • UFO Meldpunt Nederland
 • GRUPO DE ESTUDOS DE UFOLOGIA CIENTÍFICA
 • Паранормальная наука, наука об аномалиях
 • Новости уфологии
 • UFO Insights
 • Mundo Ovnis

Attention!

18+

Site contains materials that are not recommended for impressionable people.

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.