Site statistics

34450 facts from 176 countries related to 1176 phenomena have been registered in Archive. 2799 of them were solved, another 10627 are under verification for compliance with one of the 319 versions.

10 facts have been added for last 24 hours.

Share your story

You are in "Archive" section

This section contains descriptions of unexplained facts provided by eyewitnesses or published in the media, as well as the results of their analysis by the group.

Unidentified objects. Poland

ID #1687090925
Added Sun, 18/06/2023
Author July N.
Sources
Phenomena
Status
Fact

Initial data

Initial information from sources or from an eyewitness
Incident date: 
1963
Location: 
Глиник
Poland

The observation took place in the summer of 1963. The witness was Mr. X (first and last name are hidden), who, as a six-year-old boy, was playing in the morning in a small clearing next to a now-defunct barn. At some point, the boy felt "uncomfortable" and felt a slight tingling on his back. 

When he turned around, he saw in front of him (in the north) a strange formation in the form of, as he said, a "loaf of bread" that was lying on the ground about 4 meters away from him. It was small - about 90 cm in height and a meter in length, graphite-colored.


The boy noticed that the surface of the object was covered with irregular "spots" with a diameter of several centimeters of a slightly darker color. They alternately brightened and darkened, as if pulsating, and the whole object slightly "trembled" without making a sound. This aroused great curiosity in the boy, although he had no idea what it could be. 

After about 30 seconds. he slowly approached the object, feeling a noticeable increase in temperature (previously the "tingling" had subsided). Soon he touched the surface of the object with his hand and was (as he believed) "paralyzed", unable to move any part of his body.

This state lasted until he wanted to scream out of fear, but after a while the object "freed" the boy's hand, and the boy threw the handkerchief he had with him at that time and ran home with all his might. Soon after, he returned to this place with his mother, but there was nothing in the green clearing except a handkerchief. 

During the conversation, the witness clarified that the surface of the object was cool and "sticky" when touched.

Original news

Obserwacja, którą chcę przedstawić jako pierwszą zdarzyła się latem 1963 r. Świadkiem był pan X (imię i nazwisko zastrzeżone), który jako 6 - latek bawił się przed południem na małej polance obok nieistniejącej już dziś stodoły. W pewnej chwili chłopiec poczuł się „nieswojo” i odczuł na plecach delikatne mrowienie. Gdy się odwrócił, ujrzał przed sobą (w kierunku północnym) dziwny twór w kształcie - jak stwierdził - „bochenka chleba”, który spoczywał na ziemi w odległości ok. 4 m. od niego. Miał niewielkie rozmiary - ok. 90 cm wysokości i metr długości i był w kolorze grafitowym.

Chłopiec zauważył, że powierzchnię obiektu pokrywały nieregularne „plamy” o średnicy kilkunastu cm w nieco ciemniejszym kolorze. Na przemian jaśniały i ciemniały, jakby pulsowały, zaś cały obiekt delikatnie „drżał”, nie wydając przy tym żadnego dźwięku. Wzbudziło to ogromną ciekawość chłopca, mimo iż nie zdawał sobie sprawy, co to może być. Po około 30 sek. powoli podszedł do obiektu odczuwając wyraźny wzrost temperatury (wcześniejsze „mrowienie” ustąpiło). Wkrótce dotknął dłonią powierzchni obiektu, w następstwie czego (jak sądził) został „sparaliżowany” nie mogąc poruszyć żadną częścią ciała.
 

Rekonstrukcja wyglądu ciemnej postaci widzianej w latach 50 - tych przez Zofię L. z Glinika

Stan ten trwał do momentu, w którym chciał krzyknąć ze strachu, jednak po chwili obiekt „puścił” rękę chłopca, a ten rzucił w jego stronę chustkę, którą miał wówczas przy sobie i co sił pobiegł do domu. Niedługo potem wrócił w to miejsce ze swoją matką, ale na zielonej polanie niczego, prócz chustki, nie było. Podczas rozmowy świadek uściślił, że powierzchnia obiektu przy dotknięciu wydawała się chłodna i jakby „lepka”.

Hypotheses

List of versions containing features matching the eyewitness descriptions or material evidence
Not enough information

Investigation

Versions testing, their confirmation or refutation. Additional information, notes during the study of materials
Not enough information

Resume

The most likely explanation. The version, confirmed by the investigation
Not enough information

Log in or register to post comments

Site friends

 • Мир тайн — сайт о таинственном
 • Activite-Paranormale
 • UFOlats
 • Новый Бестиарий
 • The Field Reports
 • UFO Meldpunt Nederland
 • GRUPO DE ESTUDOS DE UFOLOGIA CIENTÍFICA
 • Паранормальная наука, наука об аномалиях
 • Новости уфологии
 • UFO Insights
 • Mundo Ovnis

Attention!

18+

Site contains materials that are not recommended for impressionable people.

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.