Site statistics

35207 facts from 177 countries related to 1198 phenomena have been registered in Archive. 2831 of them were solved, another 11021 are under verification for compliance with one of the 322 versions.

6 facts have been added for last 24 hours.

Share your story

You are in "Archive" section

This section contains descriptions of unexplained facts provided by eyewitnesses or published in the media, as well as the results of their analysis by the group.

Unidentified objects. Norway

ID #1704454708
Added Fri, 05/01/2024
Author July N.
Sources
Phenomena
Status
Investigation

Initial data

Initial information from sources or from an eyewitness
Incident date: 
11.2007
Location: 
Волда
Norway

In November 2007, in Norway, workers working on the expansion of the park made an unusual discovery. They found an unusually shaped hole in the stone, resembling a seven-sided star. This hole, called the "Wold star", had a diameter of about 65-70 mm and went deep into the mountain.

It is assumed that it extends horizontally inside the mountain, parallel to the Voldfjord, slightly sloping down. According to residents, the workers reached a depth of four meters, but the exact depth and how the pit was formed remain unknown.

The hole had a smooth surface, without irregularities or sharp edges, and its shape was extremely precise, with seven equal sides. Experts found no traces of glazing or heat treatment that could indicate the use of traditional drilling or cutting methods. Radioactivity tests also showed no unusual results. Even traces of sand were found in the pit.

Despite the efforts of archaeologists, geologists and other scientists, the mystery of the hole in the Wold remains unsolved. There are legends among the residents that on certain days of the year, yellow-green, orange or reddish steam comes out of the hole. In the following years, interest in this place increased, and researchers discovered even more similar holes in the area.

Theories about the hole's origin range from divine intervention through UFO activity to natural processes of mineral erosion or the use of unbalanced drill heads. However, none of them has been confirmed as a reliable explanation for the formation of these mysterious holes.

This amazing discovery in Volda, Norway, is an example of a mystery that is still waiting to be solved. The unusual shape and precision of the hole, the absence of traces of traditional processing methods and the mysterious stories of local residents make this place riveting the attention of researchers and mystery lovers from all over the world.

Original news

W listopadzie 2007 roku, w Norwegii, pracownicy pracujący nad rozbudową parku dokonali niezwykłego odkrycia. Natrafili na dziurę w kamieniu o nietypowym kształcie, przypominającym siedmioboczną gwiazdę. Dziura ta, o nazwie "gwiazda Volda", miała około 65-70 mm średnicy i wgłębiała się głęboko w górę.

 

Szacuje się, że rozciąga się poziomo wewnątrz góry, równolegle do fiordu Vold, nachylając się nieznacznie w dół. Zgodnie z relacjami mieszkańców, pracownicy dotarli do głębokości czterech metrów, jednak dokładna głębokość i sposób powstania otworu pozostają nieznane​​.

 

Otwór charakteryzował się gładkim wykończeniem, bez nierówności lub ostrych krawędzi, a jego kształt był niezwykle precyzyjny, z siedmioma równymi bokami. Specjaliści nie znaleźli dowodów na zeszklenie czy obróbkę cieplną, co mogłoby wskazywać na użycie tradycyjnych metod wiercenia czy cięcia. Badania radioaktywności również nie wykazały żadnych niezwykłości. W otworze znaleziono nawet ślady piasku​​.

 

Pomimo starań archeologów, geologów i innych naukowców, zagadka dziury w Voldzie pozostaje nierozwiązana. Wśród mieszkańców krążą legendy, zgodnie z którymi z otworu wydobywa się para o żółto-zielonym, pomarańczowym lub czerwonawym kolorze w określone dni roku. W kolejnych latach, zainteresowanie tym miejscem wzrosło, a badacze odkryli jeszcze więcej podobnych dziur w tej okolicy​​.

 

Teorie na temat pochodzenia otworu są różne, od interwencji boskiej, przez działanie UFO, aż po naturalne procesy erozji minerałów czy użycie niezbalansowanych głowic wiertniczych. Jednak żadna z nich nie została potwierdzona jako wiarygodne wyjaśnienie powstania tych tajemniczych otworów​​​​.

 

To niesamowite odkrycie w Voldzie, Norwegia, stanowi przykład zagadki, która wciąż czeka na rozwiązanie. Niezwykły kształt i precyzja otworu, brak śladów tradycyjnych metod obróbki oraz tajemnicze opowieści lokalnych mieszkańców sprawiają, że to miejsce przyciąga uwagę badaczy i miłośników tajemnic z całego świata.

Hypotheses

List of versions containing features matching the eyewitness descriptions or material evidence

The mechanical effect

Mechanical effects on objects of various natural factors may be something mystical (e.g., poltergeist). Such factors may include scratches and teeth marks on objects, bruises and bite marks on the man's fingerprints revealed by dust, etc.

Translated by «Yandex.Translator»

Fossil

The meaning of the word "fossil" – turned to stone, which became like a stone. It usually understand fossils (fossils) – the remains and traces of organisms of past geological epochs.

Fossils are formed during the processes of fossilization. It is accompanied by the influence of various environmental factors in the passage of the processes of diagenesis - the physical and chemical transformations during the transition of the sediment in the breed, which includes the remains of organisms.

Investigation

Versions testing, their confirmation or refutation. Additional information, notes during the study of materials

Researches Crane and Roberts offer a scientific and logical explanation of why and how the rifling effect occurs. Their research has shown that vibrations during drilling cause harmonic waves to be transmitted down the drill rod, causing the drill bit to sway back and forth along with the ridges and troughs of the wave. The movement of the chisel back and forth causes the cutting edges to cut through semicircular recesses in the wall of the hole. Since the harmonic motion vibrates at the same speed relative to the rotation of the chisel, the chisel hits the wall in the same places with each revolution. Since the drill bit cuts a little deeper with each revolution, the drill cuts through the wall in the same horizontal places, but a little further into the hole than the slots in the previous revolution. The end result: the formation of continuous channels.

It can be assumed that these are holes from sea lilies. For example, here or here.

Resume

The most likely explanation. The version, confirmed by the investigation
Not enough information

Log in or register to post comments

Site friends

 • Мир тайн — сайт о таинственном
 • Activite-Paranormale
 • UFOlats
 • Новый Бестиарий
 • The Field Reports
 • UFO Meldpunt Nederland
 • GRUPO DE ESTUDOS DE UFOLOGIA CIENTÍFICA
 • Паранормальная наука, наука об аномалиях
 • Новости уфологии
 • UFO Insights
 • Mundo Ovnis

Attention!

18+

Site contains materials that are not recommended for impressionable people.

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.